Informace pro závodníky

Závodit se bude, jako již tradičně , v areálu Městského fotbalového klubu na Dobříši na hřišti s kvalitním travnatým povrchem, odpovídajícím zázemím a zastřešenou tribunou. Stopy budou vypracovávány na travnatých terénech v okolí Dobříše.  

Termín:
11. - 14. 7. 2024
Kategorie:
IGP 3  
Udělované tituly: CACIT, res.CACIT, CACT, res.CACT
Maximální počet závodníků: 90 
 
Rozhodčí:
Oddíl A - pachové práce: pan Martin PEJŠA (Česká republika)
Oddíl B- poslušnost: paní Jitka JOZOVÁ (Česká republika)
Rozhodčí pro dlouhodobé odložení: pan Josef ZÁBRANSKÝ (Česká republika)
Oddíl C- obrana: pan Berry KLEINHESSELINK (Holandsko)   

Figuranti:
Technická část: pan Milan ŘÍMEK (Česká republika)
Kontrolní výkon: pan Jany BÖHM (Česká republika)
Náhradník: pan Jan SEDLÁK (Česká republika)

Časový harmonogram soutěže:

Čtvrtek:
6.00- 18.00 hod. - Oficiální trénink (max. 8 závodníků na hodinu dle rozpisu)
10.00- 16.00 hod. - Prezence závodníků a zdravotní přejímka psů
18.15 hod. - Zkušební pes
19.00 hod. - Slavnostní zahájení (bez psů) a losování startovních čísel

Pátek:

7.00- 19.30 hod. - Posuzování disciplín dle rozpisu soutěží  

Sobota:
7.00- 19.30 hod. - Posuzování disciplín dle rozpisu soutěží

Neděle:
8.00 - 17.30 hod. - Posuzování disciplín dle rozpisu soutěží
17:30 - Doprovodný program
18:30 hod. - Vyhlášení výsledků
19:30 hod. - Ukončení závodu  

(Časový harmonogram bude upřesněn dle konkrétního počtu přihlášených závodníků.)

Soutěž družstev:
Můžete se - pokud budete chtít (soutěž není povinná) - zúčastnit soutěže družstev. Do soutěže je nutno vytvořit tříčlenné družstvo, pojmenovat svůj tým (např. po vašem městě, kynologickém klubu, chovatelské stanici nebo dle momentálního nápadu). Do hodnocení soutěže budou započítávány výsledky všech členů týmu ve všech 3 disciplínách. Během slavnostního vyhlášení bude vítězný tým oceněn.  

Hodnocení závodu a udělované tituly:
Titul CACIT bude udělen nejlepšímu jedinci každého plemene, který získal bodové ohodnocení v soutěži na výborně nebo velmi dobře. Druhému z každého plemene bude v případě výsledku výborně nebo velmi dobře udělen titul res. CACIT.
Titul CACT bude udělen nejlepšímu jedinci každého plemene, který získal bodové ohodnocení v soutěži na výborně nebo velmi dobře. Druhému z každého plemene bude v případě výsledku výborně nebo velmi dobře udělen titul res. CACT.
Tituly nejsou nárokové, udělují se za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.  

O konečném pořadí dané dvojice rozhoduje při rovnosti bodů lepší výsledek v oddílu C, pokud je zde hodnocení stejné, pak lepší výsledek v oddílu B. Při rovnosti všech bodů bude uděleno dělené pořadí.

O vítězi disciplíny rozhoduje při rovnosti bodů vyšší konečné pořadí.

Při rovnosti bodů v soutěži družstev opět rozhoduje o pořadí lepší výsledek v oddílu C, pokud je zde hodnocení stejné, pak lepší výsledek v oddílu B. Při rovnosti všech bodů bude uděleno dělené pořadí.

Organizační tým závodu:
Ředitel závodu: Simona Kratochvílová
Vedoucí kanceláře: 
Vedoucí disciplíny A: 
Vedoucí disciplín B a C: Jiří Fryč

Podrobnosti a informace získáte na následujících kontaktech: +420 777 223 352, jaroslav.kratochvil@cacit.cz, simona.kratochvilova@cacit.cz

Zahájení příjmu přihlášek: 1.4.2024

Přihlášky bez platby startovného nebudou přijaty.
Není třeba zasílat potvrzení o vykonané zkoušce - to bude kontrolováno při prezenci.
 
Uzávěrka přihlášek a startovné:
1. uzávěrka 6.5.2024          startovné 1.600,-Kč
2. uzávěrka 26.6.2024     startovné 1.800,-Kč

Startovné uhraďte na účet:
Banka: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2300373705/2010
Konst. symbol: 558
Variabilní symbol: číslo Vašeho mobilního telefonu
Adresa majitele účtu: CACIT z.s., Voznice 165, 263 01 Dobříš
Do zprávy pro příjemce napište Vaše jméno  

Seznam závodníků bude průběžně aktualizován na těchto webových stránkách www.cacit.cz   

Přihlášeným závodníkům, kteří se nebudou moci zúčastnit závodu např. ze zdravotních či jiných důvodů a odhlásí se do termínu 1. uzávěrky - bude vrácena polovina startovného.

V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci bude část startovného použita na úhradu již vzniklých nákladů, zbylá část bude vrácena závodníkům zpět.  

Obecné podmínky účasti:
 • Závodu se mohou zúčastnit psi z členských zemí FCI, splňující podmínky účasti na závodech kategorie IGP.
 • Pro účast v závodu je podmínkou složená zkouška BH a minimálně IGP 2 (IPO 2).
 • Každý závodník může startovat pouze s jedním psem
 • V případě splnění limutu při závodě je možnost zapsání zkoušky.
 • Závodník je povinen po celou dobu soutěže dodržovat zákon na ochranu zvířat. Je zakázáno používat jakékoliv korekční pomůcky (ostnaté obojky, elektronické obojky apod.). Závodník je povinen po celou dobu závodu dodržovat pravidla sportovního chování a zachovávat wellfare soutěžících psů. Porušení výše uvedených povinností může vést k vyloučení závodníka ze závodu.
 • Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo čipem a musí mít platný mezinárodní pas zvířete. U účastníků z České republiky může být tento pas nahrazen očkovacím průkazem.
 • Závodu se mohou pouze závodníci, kteří zašlou své přihlášky v termínu a doplní ji kopií dokladu o zaplacení startovného.
 • Pořadatel nezodpovídá za zranění, ztrátu nebo úhyn psa.
 • Po dobu konání akce musí majitelé/držitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedošlo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.
 • Psovod je zodpovědný za všechny škody způsobené psem.
 • Je nutno dodržovat základní hygienická pravidla a uklízet po svém psovi.
 • Účastníci závodu jsou v průběhu závodu povinni dodržovat organizační pokyny pořadatele.
 • Všichni soutěžící jsou povinni se zúčastnit slavnostního zakončení.
 • Maximální počet závodníků v kategorii je 90 závodníků. V případě vyššího počtu přihlášek rozhoduje datum obdržení přihlášky.
 • Protest je nutno předložit písemně před ukončením posuzování a společně s ním jistinu 2.000,- Kč, které při neoprávněném protestu propadá. Hodnocení rozhodčího je konečné. Protesty jsou povoleny pouze z formálních důvodů proti porušování pravidel a propozic.

Veterinární podmínky:

 • Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi.
 • Závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména pes s kupírováním ušních boltců).
 • V mezinárodním pasu (očkovacím průkaze) musí být zaznamenaná platná očkování proti následujícím infekčním chorobám: vzteklina, psinka a parvoviroza.
 • Všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a zdravotní přejímce podle stanoveného časového harmonogramu. Upozorňujeme, že pes, který se nezúčastní zdravotní přejímky ve vymezeném čase, nemůže v závodě startovat!
 • Háravé feny musí být nahlášeny při prezenci a až do doby pro trénink háravých fen se musí zdržovat mimo areál závodu. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení závodníka ze závodu.
 • Závodu se nesmí zúčastnit březí feny od polovičky březosti a feny, které nemají alespoň 8 od týdnů od porodu.
 

Ubytování závodníků:
Ubytování si každý závodník zajišťuje sám. Budete-li mít s ubytováním problémy, kontaktujte nás a my se pokusíme Vám pomoci.

Naši partneři

Carnilove
http://www.mestodobris.cz/
https://www.fous.cz/
04_Albet_Metal.jpg
https://raddog.cz/cs/
dogit_logo_web.jpg
http://www.fit-dog.cz/

Mediální partneři

http://www.working-dog.eu/
http://www.czech-press.cz/
Partnerské weby
http://www.kudyznudy.cz/

Pořadatel - kontaktní informace

CACIT z.s.
Voznice 165, 263 01 Dobříš
IČ: 228 66 957

Ing. Jaroslav Kratochvíl
+420 777 223 352
jaroslav.kratochvil@cacit.cz
Simona Kratochvílová
+420 777 223 372
simona.kratochvilova@cacit.cz

Příjezd na stadion

Od Prahy po rychlostní silnici R4 - Strakonická, sjezd Dobříš (sjezd na 28. nebo 33. kilometru).
V rámci Dobříše bude příjezd značen šipkami.

Městský fotbalový klub Dobříš
V Lipkách 1021, Dobříš
GPS: 49°46'37.966"N, 14°10'33.189"E