Informace pro závodníky

Závodit se bude, jako již tradičně , v areálu Městského fotbalového klubu na Dobříši na hřišti s kvalitním travnatým povrchem, odpovídajícím zázemím a zastřešenou tribunou. Stopy budou vypracovávány na travnatých terénech v okolí Dobříše.  

Kategorie:
IGP 3  
Udělované tituly: CACIT, res.CACIT, CACT, res.CACT  
Rozhodčí:
Oddíl A - pachové práce: pan Martin MATOUŠEK (Česká republika)
Oddíl B- poslušnost: paní Renata MACHOVÁ ANGELOVOVÁ (Česká republika)
Rozhodčí pro dlouhodobé odložení: pan Karel HAVELKA (Česká republika)
Oddíl C- obrana: pan Berry KLEINHESSELINK (Holandsko)  

Figuranti:
Technická část: pan David HANEL (Česká republika)
Kontrolní výkon: pan Václav KUNCL (Česká republika)
Náhradník: pan Marek HYTYCH (Česká republika)  

Stopy: Vedoucí stop: m.s. pan Břetislav Ťujík  

Časový harmonogram soutěže:

Pátek:
8.00- 12.00 hod. - Prezence závodníků a zdravotní přejímka psů
8.00- 13.00 hod. - Oficiální trénink (8.00-8.30 poslušnost, 8.30-9.00 obrana, 9.00-9.30 poslušnost, atd.)
13.00 hod. - Slavnostní zahájení (bez psů) a losování startovních čísel
15.30 hod. - Zkušební pes
16.00- 19.00 hod. - Posuzování disciplín dle rozpisu soutěží  

Sobota:
8.00- 19.00 hod. - Posuzování disciplín dle rozpisu soutěží  

Neděle:
7.00 - 17.30 hod. - Posuzování disciplín dle rozpisu soutěží
18:30 hod. - Vyhlášení výsledků
19:30 hod. - Ukončení závodu  

Časový harmonogram bude upřesněn dle konkrétního počtu přihlášených závodníků.

Titul CACIT bude udělen vítězi kategorie IGP 3 s výsledkem výborně nebo velmi dobře. Druhému v této kategorii bude v případě výsledku výborně nebo velmi dobře udělen titul Res. CACIT. Titul CACT bude udělen nejlepšímu jedinci každého plemene, který získal bodové ohodnocení v soutěži na výborně nebo velmi dobře. Druhému v pořadí za přepokladu splnění tohoto bodového ohodnocení může být udělen Res. CACT. Tituly nejsou nárokové, udělují se za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.  

Soutěž družstev:
Můžete se - pokud budete chtít (soutěž není povinná) - zúčastnit soutěže družstev. Do soutěže je nutno vytvořit tříčlenné družstvo, pojmenovat svůj tým (např. po vašem městě, kynologickém klubu, chovatelské stanici nebo dle momentálního nápadu). Do hodnocení soutěže budou započítávány výsledky všech členů týmu ve všech 3 disciplínách. Během slavnostního vyhlášení bude vítězný tým oceněn.   V areálu bude zajištěno občerstvení pro závodníky a diváky.  

Organizační tým závodu:
Ředitel závodu: Ing. Jaroslav Kratochvíl
Administrativa a správa webu: Simona Kratochvílová
Marketing a propagace: Ing. Jaroslav Kratochvíl
Kancelář závodu: Zdeňka Görglová a Ing. Gabriela Stará
Vedoucí disciplín B a C: Jiří Fryč  

Podrobnosti a informace získáte na následujících kontaktech: +420 777 223 352, jaroslav.kratochvil@cacit.cz  

Startovné uhraďte na účet:
Banka: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2300373705/2010
Konst. symbol: 558
Variabilní symbol: číslo Vašeho mobilního telefonu
Adresa majitele účtu: CACIT o.s., Voznice 165, 263 01 Dobříš
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno  

Přihlášky zasílejte mailem včetně dokladu o platbě startovného:
Na adresu: simona.kratochvilova@cacit.cz  
Seznam závodníků bude průběžně aktualizován na těchto webových stránkách www.cacit.cz   

Uzávěrka přihlášek a startovné:
1. uzávěrka 1.6.2021          startovné 1.300,-Kč
2. uzávěrka 20.7.2021     startovné 1.400,-Kč

Přihlášeným závodníkům, kteří se nebudou moci zúčastnit závodu např. ze zdravotních či jiných důvodů a odhlásí se do termínu 1. uzávěrky 1.6.2019 - bude vrácena část startovného ve výši 800,-Kč V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci bude část startovného použita na úhradu již vzniklých nákladů, zbylá část bude vrácena závodníkům zpět.  

Obecné podmínky účasti:
 • Závodu se mohou zúčastnit psi z členských zemí FCI, splňující podmínky účasti na závodech kategorie IGP.
 • V kategorii IGP3 je podmínkou složená zkouška BH a minimálně IGP 2 (IPO 2). V případě splnění limutu při závodě je možnost zapsání zkoušky.
 • Závodník je povinen po celou dobu soutěže dodržovat zákon na ochranu zvířat. Je zakázáno používat jakékoliv korekční pomůcky (ostnaté obojky, elektronické obojky apod.). Závodník je povinen po celou dobu závodu dodržovat pravidla sportovního chování. Porušení výše uvedených povinností může vést k vyloučení závodníka ze závodu.
 • Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo čipem a musí mít platný mezinárodní pas zvířete. U účastníků z České republiky může být tento pas nahrazen očkovacím průkazem.
 • Závodu se mohou pouze závodníci, kteří zašlou své přihlášky v termínu a doplní ji kopií dokladu o zaplacení startovného.
 • Pořadatel nezodpovídá za zranění, ztrátu nebo úhyn psa.
 • Po dobu konání akce musí majitelé/držitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedošlo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.
 • Psovod je zodpovědný za všechny škody způsobené psem.
 • Je nutno dodržovat základní hygienická pravidla a uklízet po svém psovi.
 • Účastníci závodu jsou v průběhu závodu povinni dodržovat organizační pokyny pořadatele.
 • Všichni soutěžící jsou povinni se zúčastnit slavnostního zakončení.
 • Maximální počet závodníků v kategorii je 54 (ve výjimečném případě 60) závodníků. V případě vyššího počtu přihlášek rozhoduje datum obdržení přihlášky.
 • Protest je nutno předložit písemně před ukončením posuzování a společně s ním jistinu 2.000,- Kč, které při neoprávněném protestu propadá. Hodnocení rozhodčího je konečné. Protesty jsou povoleny pouze z formálních důvodů proti porušování pravidel a propozic.

Veterinární podmínky:

 • Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi.
 • Závodu se nemohou zúčastnit psi, na kterých byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména pes s kupírováním ušních boltců).
 • V mezinárodním pasu (očkovacím průkaze) musí být zaznamenaná platná očkování proti následujícím infekčním chorobám: vzteklina, psinka a parvoviroza.
 • Všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a zdravotní přejímce podle stanoveného časového harmonogramu. Upozorňujeme, že pes, který se nezúčastní zdravotní přejímky ve vymezeném čase, nemůže v závodě startovat!
 • Háravé feny musí být nahlášeny při prezenci a až do doby pro trénink háravých fen se musí zdržovat mimo areál závodu. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení závodníka ze závodu.
 • Závodu se nesmí zúčastnit březí feny od polovičky březosti a feny, které nemají alespoň 8 od týdnů od porodu.
 

Ubytování závodníků:
Ubytování si každý závodník zajišťuje sám. Budete-li mít s ubytováním problémy, kontaktujte nás a my se pokusíme Vám pomoci.

Naši partneři

https://krmivo-brit.cz/cs/
http://www.mestodobris.cz/
https://raddog.cz/cs/
https://raddog.cz/cs/
http://www.s-ball.cz/
http://eshop.scucka.com/
http://www.fit-dog.cz/

Mediální partneři

http://www.czech-press.cz/
http://www.working-dog.eu/
http://www.kudyznudy.cz/

Pořadatel - kontaktní informace

CACIT z.s.
Voznice 165, 263 01 Dobříš
IČ: 228 66 957

Ing. Jaroslav Kratochvíl
+420 777 223 352
jaroslav.kratochvil@cacit.cz
Simona Kratochvílová
+420 777 223 372
simona.kratochvilova@cacit.cz

Příjezd na stadion

Od Prahy po rychlostní silnici R4 - Strakonická, sjezd Dobříš (sjezd na 28. nebo 33. kilometru).
V rámci Dobříše bude příjezd značen šipkami.

Městský fotbalový klub Dobříš
V Lipkách 1021, Dobříš
GPS: 49°46'37.966"N, 14°10'33.189"E